Jeśli coś jest nie tak

Jeśli coś jest nie tak

Czasami, gdy przyjeżdżamy na miejsce wycieczki okazuje się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Same problemy mogą zacząć dziać się później. To są problemy z jedzeniem czy okazuje się, że za niby wcześniej planowane wycieczki musimy ponownie płacić, a wycieczki dodatkowe w ogóle nie będą dostępne. Może się okazać, że mimo wybrania opcji z dodatkowymi zajęciami z przykładowo tańca czy rękodzieła na miejscu nie ma nikogo kto takie zajęcia faktycznie miałby poprowadzić. W tym momencie reklamacje możemy składać dopiero jak wrócimy do domu. Ważne by złożyć ją jak najszybciej po przybyciu do domu. Reklamacje składamy zarówno do dyrekcji biura jak i do konkretnego punktu, z którego wykupiliśmy wycieczkę. Zapobiegnie to sytuacjom, gdy jedna albo druga strona nie dopełni związanych z tym formalności. Może także okazać, się że wina jest spowodowana przez jedną z tych stron, podczas gdy druga całkowicie nie miałam pojęcia o faktycznym wyglądzie wczasów. Dobrym pomysłem jest złożenie reklamacji także do Urzędu Marszałkowskiego sprawującego władze na danym terenie. Unikniemy wtedy sytuacji, że nasza reklamacja zostanie całkowicie zlekceważona. Rozwiązań takiej sytuacji jest wiele od pełnej czy tez częściowej rekompensaty finansowej po przykładowo możliwość wyjechania na niepłatne wakacje.