Najsłynniejszy europejski szlak pielgrzymi

W średniowieczu Europę przecinały trzy bardzo ważne szlaki pielgrzymie. Pierwszy z nich prowadził z zachodu na wschód aż do Jerozolimy. Drugi z kolei kończył się w Rzymie. Trzeci szlak pielgrzymi prowadził do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostella, gdzie do dziś czci się św. Jakuba. Choć obecnie wciąż podróżuje się często do Rzymu i Jerozolimy, najsłynniejszym europejskim szlakiem pielgrzymim pozostaje właśnie Camino de Santiago. Niewąatpliwie wpływ na to miała książka sławnego na całym świecie pisarza. Ale także to, że podróżując do Santiago de Compostella po prostu trzeba pokonać tę samą trasę, którą pokonywali pielgrzymi setki lat temu. Oczywiście obecnie na podróżujących na trasie czekają pewne ułatwienia. Wciąż jednak trasę pokonać należy o własnych siłach: pieszo lub na rowerze. Nocuje się w specjalnych schroniskach dla pielgrzymów, którzy na początku pielgrzymki otrzymują specjalną broszurkę, zaświadczenie mówiące o tym, że właśnie odbywają tę podróż. Trasa pielgrzymki, która zaczyna się na pograniczu francusko-hiszpańskim w Pirenejach wiedzie przez cała Hiszpanię Północną i jest oznaczona charakterystycznymi żółtymi muszlami, które stanowią też symbol pielgrzymujących do Santiago. Aby pieszo przejść cała trasę, należy poświęcić na wyprawę około miesiąca, choć czas ten może się wydłużyć lub skrócić w zależności od indywidualnych predyspozycji.