Nocleg dla osób niepełnosprawny – dobre rady

Nocleg dla osób niepełnosprawny – dobre rady

Zgodnie z polskim prawem budowlanym obiekty użyteczności publicznej w Polsce, w tym hotelarskie i turystyczne muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Niestety, taka praktyka wciąż nie jest powszechna. Obecnie szacuje się, że w Europie osoby niepełnosprawne stanowią ok. 10-15 proc. ludności. Z danych PON wynika, że w Polsce odsetek ten wynosi 12 proc. Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Pod koniec czerwca br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja architektoniczna „Architektura dla wszystkich – przyjazne przestrzenie Europy”. Jej celem było podniesienie świadomości środowisk mających wpływ na projektowanie przestrzeni publicznej w zakresie architektury przyjaznej zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i osobom starszym czy matkom z dziećmi. W Polsce brak dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością nadal nie stanowi podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Ponadto w obiekcie powinien znaleźć się co najmniej jeden ogólnodostępny telefon przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a przynajmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nie przekraczającej 90 cm, osobom na wózkach należy także umożliwić korzystanie z usług gastronomicznych.