Podróż śladami Adama Mickiewicza

O tym, kim był Adam Mickiewicz wie chyba każdy Polak. W końcu już w Szkole Podstawowej uczniowie zapoznawani są z twórczością tego wieszcza narodowego piszącego w czasach romantyzmu. Nic więc dziwnego, że coraz częściej Polacy mają okazję odbyć podróż po Europie śladami właśnie tego poety. Oczywiście podróż taką zaczyna się na Białorusi w niewielkiej miejscowości Nowogród, w której Adam Mickiewicz się urodził. Trzeba jednak pamiętać, że tutaj właściwie nie ma wielu śladów wieszcza, ponieważ obecnie wszelkie ślady polskości są na Białorusi w najlepszym wypadku ignorowane. Dlatego większość wycieczek szybko udaje się na Litwę, do Wilna, z którym postać poety była szczególnie związana. Tutaj oczywiście zwiedza się nie tylko miejsca, w których mieszkał i pracował Adam Mickiewicz, ale też inne ważne obiekty turystyczne. Najważniejsza zazwyczaj jest tak zwana Ostra Brama, która znajduje się przy jednym z wejść na teren Starego Miasta. To tutaj znajduje się sanktuarium, w którym obejrzeć można słynny obraz Matki Boskiej. W Wilnie zwiedza się także inne zabytki architektury, jak choćby piękne barokowe kościoły. Będąc na Litwie warto też udać się nad jezioro Gopło oraz do Trok, gdzie zwiedza się pięknie odrestaurowany zamek oraz można odwiedzić wioskę Karaimów i skosztować słynnych karaimskich pierogów.