Problemy światowej gospodarki

Problemy światowej gospodarki

Koniunktura na współczesnych rynkach niewątpliwie nie sprzyja dokonywaniu odważnych decyzji finansowych i przez długi jeszcze czas recesja będzie w równym stopniu straszyła inwestorów, bankierów, polityków jak i zwykłe rodziny. Patrząc na przykład przeciętnego rynku nieruchomości można wyraźnie zaobserwować, jak bardzo połączone są ze sobą wszystkie te organizmy i spadek dochodów przeciętnej rodziny czy wzrost bezrobocia natychmiast przekładają się na spadek sprzedaży nieruchomości. W pierwszej kolejności rezygnuje się z najkosztowniejszych wydatków i najbardziej luksusowych dóbr jak apartamenty w Krakowie. I tutaj nagle deweloperzy jako pierwsi zaczynają odczuwać skutek problemów ekonomicznych obywateli danego kraju. Dość szybko przekłada się to także na drastyczny spadek zainteresowania usługami i produktami bankowymi – mało rodzin i praktycznie żadni klienci indywidualni nie starają się o pożyczkę na kupno apartamentu, więc inwestorzy mający swój kapitał w działających wciąż na rynku firmach budowlanych i deweloperskich albo zatrzymują trwające jeszcze inwestycje, albo pośpiesznie sprzedają to, na czym da się jeszcze jakkolwiek zarobić. Rodziny nie mogą przenosić się do większych mieszkań i boją się o swoją przyszłość, nie mogą być niczego pewne, a to przekłada się także na politykę.