Sposoby zakwaterowania

Sposoby zakwaterowania

Na początku najczęściej po odebraniu zamówienia telefonicznego lub po otrzymaniu wypełnionego na naszej stronie internetowej formularza przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji, czyli wykaz zarezerwowanych pomieszczeń. Pobierana jest bezzwrotna opłata za rezerwację, nie jest odliczana od ceny końcowej wczasów oraz jest pobierana niezależnie od terminu dokonania rezerwacji i długości pobytu noclegu. W ciągu 14 dni od wystawienia rachunku należy wpłacić ww. kwotę. Jeżeli w terminie 14 dni od wydrukowania rachunku nie zostanie dostarczony dowód lub dane, to znaczy że zaakceptowaliśmy rezerwację oferowaną na warunkach opisanych w katalogu i na stronie internetowej oraz, że zapoznaliśmy się z zawartością niniejszego tekstu. Jeżeli natomiast w ciągu 14 dni nie zostanie dostarczona uznawane jest, że zrezygnowaliśmy z wyjazdu. Jeżeli do wyjazdu zostało kilka tygodni, to najpierw otrzymujemy potwierdzenie rezerwacji, a potem rachunek końcowy. Rachunki należy opłacić w tym samym czasie. Jeżeli zmieniliśmy zdanie i chcielibyśmy wprowadzić jakieś zmiany w naszej rezerwacji, wypełnione jest zazwyczaj to zadanie pod warunkiem, że wybrane przez nas miejsce jest jeszcze wolne i/lub system rezerwacyjny pozwala na dokonanie takiej zmiany.