Zmiatany planów noclegowych

Zmiatany planów noclegowych

Rezygnacja powinna być potwierdzona pisemnie. Zalecamy przesyłanie zgłoszenia rezygnacji listem poleconym, faksem lub e-mailem. Jeżeli chcemy się lepiej zabezpieczyć, proponowane jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Aby można przyjąć od nas rezerwację musimy zarezerwować przynajmniej 3 noce. Nie przyjmowane są rezerwację, jeżeli chcemy zarezerwować w tylko 1 lub 2 noclegi. Jeżeli jednak nasz pobyt trwa przynajmniej 3 noce na jednym campingu, możemy następnie odwiedzić tak wiele campingów, na ile mamy ochotę, nawet na jedną noc, ale jeżeli nasz pobyt w jakimś miejscu trwa tylko dwie doby lub krócej, zawsze stosowana jest dopłata w wysokości ustalone przez cenniki za dobę. W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni zmienić jakiś element naszych wakacyjnych planów. Możemy wtedy wybrać jedną z trzech możliwości: zaakceptować zmianę; zarezerwować miejsca na innym, dostępnym campingu; zrezygnować z wyjazdu zwracane są nam pieniądze wpłacone za rezerwację. Powinniśmy pamiętać, że zmian można dokonywać do maks. 48 godzin przed datą rozpoczęcia pobytu, którego ta zmiana ma dotyczyć. Jeżeli zmiany w rezerwacji dokonywane są po otrzymaniu dokumentów podróżnych, musimy pamiętać iż warunkiem wysłania nowych dokumentów jest zwrot oryginału